Vzhledem k stále většímu tlaku rybožravých predátorů, je nutno co nejpřesněji podchytit a zaznamenat  jejich výskyt. Zjištěné údaje jsou důležité pro výpočet škod a následnému jednání se státní správou ( náhrady škod, podklady k povolení výjimky ke snížení stavu těchto predátorů, ... ).

Informace o výskytu predátorů (vydry říční, kormorána velkého, volavky popelavé, norka amerického, morčáka velkého), zasílejte na email:

rybarifrydlantno@seznam.cz

Při zasílání informace jsou důležité tyto údaje: druh predátora, datum, hodina a místo výskytu.

 P1240093_vydra2               P1240082_vydra1