V sobotu 24. dubna 2010 proběhl  úklid kolem řeky Ostravice v rámci akce "Lubenský měch".

Clean Up the World aneb Ukliďme svět.....

...... nebo alespoň kousek přírody kolem nás. Takové je motto akcí, které jsou součástí mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět!), v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, .....

   Do této kampaně se také připojil Český svaz ochránců přírody Základní organizace Lubno, která v sobotu 24. 4. 2010 uspořádala 10. ročník akce LUBENSKÝ MĚCH. Letos pod heslem „Řeka není smetiště“. Dějištěm akce se staly břehy řeky Ostravice od lubenské lávky, až po první splav u prženského mostu a lesíky v obci Lubno, místní části Klopuša. Do akce se zapojili nejen členové ČSOP ZO Lubno a rodinní příslušníci, ale také rybáři místní skupiny Českého rybářského svazu Frýdlant nad Ostravicí.

    Kolem řeky Ostravice bylo nasbíráno neuvěřitelné množství odpadků. Celkem 26 pytlů a 3 pneumatiky. Nebyli jsme asi jediní, komu zůstává rozum stát nad tím, co všechno jsou schopni lidé odvézt a nechat v přírodě daleko od cest. Mezi sesbíraným odpadem nechyběly ani součásti televizorů a praček, láhve od alkoholu a petlahve. Nejhorším úlovkem byly poházené obaly Modafenu a injekčních stříkaček, které byly odvezeny zvlášť v nádobě, jako velmi nebezpečný odpad. V druhé části akce, při úklidu v lesních porostech, bylo sesbíráno 6 pytlů odpadu, hlavně igelity a polystyren. Zde se vyřádily nejvíce děti, které v lese bavilo objevovat věci, které do přírody nepatří.

     Desátý ročník Lubenského měchu byl nejen velmi slunečný, ale byl především dnem velkého úklidu, při kterém se podařilo sesbírat víc jak 500 kg odpadu a tím vyčistit aspoň kousek přírody kolem nás. Doufáme, že si všichni lidé uvědomí, že pořádek by měli udržovat nejen ve svých domovech, ale také v životním prostředí, kde tráví svůj volný čas.

    Děkujeme všem dobrovolníkům a sponzorům, kteří se do akce zapojili.