Pstruzi do revíru Ostravice 4

V průběhu rybářské sezóny 2011  se do revíru Ostravice 4 vysadilo několik desítek až stovek kg pstruha obecného. V průměru byla hmotnost ryb 0,35 kg/ks. 

Lubenský měch 2011 - úklid kolem řeky Ostravice

V sobotu 30.4.2011 se konal již 11. ročník akce "Lubenský měch"

Clean Up the World aneb Ukliďme svět.....

...... nebo alespoň kousek přírody kolem nás. Takové je motto akcí, které jsou součástí mezinárodní kampaně Clean Up the World (Ukliďme svět!), v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, .....

  
     Český svaz ochránců přírody Lubno, ve spolupráci s Českým rybářským svazem místní organizací Frýdlant nad Ostravicí pořádali v sobotu 30. 4. 2011 již 11. ročník akce LUBENSKÝ MĚCH. Letos pod heslem „Řeka není smetiště“. Dějištěm akce se staly břehy řeky Ostravice od harcovského mostu, až po první splav u prženského mostu a lesíky v obci Lubno. Ruku k dílu přiložilo celkem 19 účastníků. Nasbíráno bylo 40 pytlů odpadků a několik pneumatik. Odpad byl pak odvezen do sběrného dvoru ve Frýdlantu nad Ostravicí.

         Jedenáctý ročník „Lubenského měchu“ byl nejen velmi slunečný, ale byl především dnem velkého úklidu, při kterém se podařilo sesbírat víc jak 650 kg odpadu a tím vyčistit aspoň kousek přírody kolem nás. Doufáme, že si všichni lidé uvědomí, že pořádek by měli udržovat nejen ve svých domovech, ale také v životním prostředí, kde tráví svůj volný čas.

    Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se do letošní akce zapojili. Poděkování patří také sponzorům. Firmě Zahrady Vrobel s.r.o., Lubno, za odvoz nasbíraného odpadu do sběrného dvoru a Městu Frýdlant nad Ostravicí, za poskytnutí finančního příspěvku v rámci grantu, na pořízení rukavic.