V neděli 29. března se uskutečnila členská schůze naší MO v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí. Schůze,  které se mohli zúčastnit všichni členové místních hospodářských skupin.  Ne delegáti, ale opravdu všichni členové. Přes tutu jedinečnou příležitost dozvědět se více o místní organizaci přišlo pouze 50 členů, což je jen 15 % dospělé členské základny. V průběhu jednání jsme se dozvěděli spoustu informací o činnosti v roce 2014 a výhledu na rok 2015, změny a upřesnění členských povinností týkající se každého aktivního člena a mnoho dalších skutečností. Schůze se zúčastnili také hosté, a to starostka Města Frýdlantu nad Ostravicí p. RNDr. Helena Pešatová a předseda ČRS územního výboru pro Severní Moravu a Sleszko v Ostravě p. Miloš Martínek.

  P1380112aP1380116aP1380122a

Také v letošním roce probíhá vysazování pstruha, v průběhu celé sezóny, do všech našich revírů.

                            Petrův zdar!

V  pátek 7. srpna 2015 v Restauraci Stodola u Zámečku v Čeladné proběhl krátký seminář pro členy naší MO, kteří se aktivně zapojují do činnosti v průběhu celého roku. Poté jsme poseděli u zvěřinového guláše a probírali jak činnost v naší organizaci, tak zážitky u vody.

Všem, kteří příloží ruku k dílu patří velké poděkování.

Petrův Zdar!

  P1030270a   P1030273aP1030275a