Pstruhaři z podbeskydí...

Petrův zdar!

Vítejte na oficiálních webových stránkách Českého rybářského svazu, z. s., místní organizace Frýdlant nad ostravicí!

Chováme, vysazujeme, lovíme a chráníme ryby i další vodní organismy při výkonu rybářství dle platné legislativy. Udržujeme revíry, školíme, spolupracujeme, propagujeme a bavíme se...


KDO JSME ?

Nejsme spolek „tichých bláznů“ ! 

Jsme pobočným spolkem Českého rybářského svazu, který vykonává rybářské právo, zajišťuje chov, ochranu a lov ryb, ochranu životního prostředí, rozvíjí a popularizuje rybářský sport. Naše místní organizace jako i další MO (celkem 60) jsou sdruženy do Územního svazu pro Sev. Moravu a Slezsko. Naše místní organizace jako samostatný právní subjekt hospodaří na třech pstruhových rybářských revírech na tocích Ostravice a Čeladenka.


Spolková činnost

Jako pobočný spolek ČRS zprostředkováváme sportovní (rekreační) lov ryb, který je důležitou a neopominutelnou součástí celého odvětví rybářství. Jde o prodej povolenek, školení, ostrahu a údržbu ryb. revírů aj. Myslíme i na společenské a propagační aktivity.

Chov a prodej ryb

Snažíme se zlepšovat podmínky pro přirozenou reprodukci ryb a doplňovat ji cíleným vysazováním vybraných druhů ryb. Máme vlastní rybochov i líheň, nemalou část produkce umísťujeme na spotřebitelský trh.

Mládež a ochrana přírody

Enviromentální výchovou se snažíme zvýšit povědomí o životě ve vodě a v jejím okolí. Organizujeme rybářské kroužky i soutěže např. Zlatá udice a tábory. Spolupracujeme s ČSOP při úklidu přírody.