z naší Historie

Historie a současnost ČRS MO Frýdlant n/O

Kořeny formování zájmové rybářské činnosti sahají až do roku 1939, kdy se v nedalekém Frýdku zformoval rybářský spolek. Svoji činnost musel přerušit během II. světové války, aby na ni po roce 1945 znovu navázal. Tato organizace se starala o toky (nebo jejich části) Ostravici, Čeladenku, Ondřejnici, Olešnou, Morávku a Mohelnici nebo o VN Olešnou, VN Bašku, VN Morávku a VN Šanci. Tato relativně velká organizace měla několik místních skupin vč. Frýdlantu n/O, který se osamostatnil v roce 1976. Prvním předsedou místní organizace byl zvolen na ustavující výborové schůzi 11. 4. 1976 p. František Šubrt a jednatelem p. Václav Kuboň. Místní organizace se odedávna silně orientovala na pstruhové rybářské revíry. Čas ale přináší různé změny. Charakter části řeky Ostravice navždy změnila nově postavená údolní nádrž Šance v letech 1964 – 1969, aby pokryla narůstající nároky Ostravska na pitnou vodu. Na nádrži Šance je jako na ostatních vodárenských nádržích v povodí Odry jakákoliv rekreace zakázána, nádrž je vyňata i z výkonu rybářského práva a je na ní správcem přehrady provozováno účelové rybné hospodářství. K udržení kvality slouží ochranná pásma I. a II. stupně. Nicméně vždy tomu tak to nebylo, nějakou dobu i po vybudování vodní nádrže zde probíhal rybolov v pstruhovém režimu (revír Ostravice 5), později byl revír na pár let převeden mezi mimopstruhové revíry. Až potom tedy rybáři zde přišli (navždy?) o možnost rybolovu…

Již několik desítek let k činnosti místní organizace neodmyslitelně patří i provoz líhně v RZ Pstruží, které je dnes už celé v majetku MO vč. náhonu z Frýdlantské Ondřejnice (od r. 2011). Nedávno prošla i modernizací. Na členské schůzi v roce 2014 bylo rozhodnuto o zrušení členění místní organizace na místní skupiny. V roce 2016 si organizace připomněla 40. výročí založení samostatné MO, zde je k dispozici malá prezentace.

Článek není zcela dokončen, ale brzy bude...:-)

Brigády

Výlov matečních ryb

1979 - pstruzi z VN Šance

1981 - brigády