Jak začít rybařit?

Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí:

 • Navštívit v sídle spolku (Pstruží čp. 214) kancelář RZ Pstruží v úředních hodinách, nebo si přihlášku stáhnout z našeho webu dole na stránce Kontakty.

 • Podat přihlášku za člena v kanceláři, nebo zaslat poštou, e-mailem.

 • Absolvovat test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS, který se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů upravujících lov ryb. V naší MO probíhá přezkoušení několikrát v roce ve stanovených termínech nebo dle dohody a počtu přihlášených zájemců.

 • ČRS vč. jeho organizačních jednotek byl pověřen Ministerstvem zemědělství organizováním výchovy a výuky, ověřováním znalostí a vystavováním osvědčení o vykonání zkoušky!

 • Na základě úspěšně absolvovaného testu MO vydá tzv. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo obce s pověřeným obecním úřadem (v jehož obvodu má žadatel o vydání prvního rybářského lístku trvalý pobyt) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek.

 • MO poté vydá členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.

 • Děti do 15 let předkládají spolu se všemi žádostmi i souhlas oprávněného zástupce. Školení dětí probíhá většinou formou kroužků mládeže při MO, kde se jim věnují proškolení vedoucí.

 • Po splnění všech těchto kroků si může žadatel u své MO v kanceláři RZ Pstruží koupit povolenku k lovu ryb na mimopstruhové nebo pstruhové rybářské revíry. ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejširší platnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS, příp. místní povolenky na konkrétní rybářské revíry.

 • Pak Vám už zbývá jenom navštívit specializovanou prodejnu s rybářskými potřebami, kde Vám jistě ochotně poradí při výběru rybářského náčiní, vybrat si rybářský revír k lovu ryb a nahodit udice...:-)

 • Další informace Vám budou ochotně poskytnuty v kanceláři RZ Pstruží, nebo na telefonu: 603 818 855 (p. Martin Hlaváč, jednatel spolku).

 • Pro další informace nebo sebevzdělávání můžete použít web ČRS nebo web našeho partnerského spolku.

Termíny zkoušek: 24. 11. 2022 od 16 h. v RZ Pstruží.

Zkoušky budou pouze pro uchazeče, kteří podali předem přihlášku a byli pozváni na určitou hodinu.

Mladý rybář

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí má v současné době 2 rybářské kroužky. Děti a mládež se učí o rybářství a ochraně přírody pod vedením zkušených vedoucích. Na podporu činnosti se daří získávat různé dotace. ČRS obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

 • RK Čeladná, vedoucí p. Jaromír Honkyš, telefon 608 719 854

 • RK Frýdlant nad Ostravicí, vedoucí p. Martin Hlaváč, telefon 603 818 855