Jak začít rybařit?

Zkoušky na první rybářský lístek

 

proběhnou v Pstruží, čp. 214, RZ Pstruží ve:

 

čtvrtek 11. 01. 2024 od 17.00 hodin

 

čtvrtek 15. 02. 2024 od 14.00 hodin

 

čtvrtek 14. 03. 2024 od 14.00 hodin


čtvrtek 18. 04. 2024 od 15.30 hodin


čtvrtek 16. 05. 2024 od 15.30 hodin

 

 

Zkoušky budou pouze pro uchazeče, kteří podali přihlášku.

 

Další termíny dle zájmu uchazečů.

 

Bližší informace: rybarifrydlantno@seznam.cz

 

 

 

Zkoušky na první rybářský lístek pro rybářské kroužky proběhnou v ZŠ Frýdlant nad Ostravicí, T.G.Masaryka

 

v úterý  23. 01. 2024 od 15.30 hodin

 

v úterý  20. 02. 2024 od 15.30 hodin

 

v úterý  12. 03. 2024 od 15.30 hodin


v úterý 23. 04. 2024 od 15.30 hodin

 

 


Zájemce o členství v ČRS a o lov ryb musí: 

Zkoušky budou pouze pro uchazeče, kteří podali předem přihlášku a byli pozváni na určitou hodinu.

Mladý rybář

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Frýdlant nad Ostravicí má v současné době 2 rybářské kroužky. Děti a mládež se učí o rybářství a ochraně přírody pod vedením zkušených vedoucích. Na podporu činnosti se daří získávat různé dotace. ČRS obdržel od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul „Organizace uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.